Anadil eğitimi için hukuk mücadelesi başlatılıyor

AMSTERDAM (InterAjans) – Hollanda’da anadil eğitimi için hukuksal mücadele hazırlığı başlatıldı. HTİB (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği) Başkanı Mustafa Ayrancı ile avukatlar Nazmi Türkkol ve Fadime Kılıç tarafından Amsterdam’da düzenlenen basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, BM Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme ile Avrupa Konseyi Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi’nde anadil eğitiminin bir hak olarak yer aldığına vurgu yapıldı.

Hollanda anadil eğitimine parasal desteği, uyumun önünde engel oluşturduğunu ileri sürerek 2004 yılında kesmişti. Sivil toplum kuruluşlarının Türkçe’nin okul çatısı altında verilmesi için yaptıkları çalışmalardan sonuç alınamamıştı. HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı, anadil eğitimini temel insan hakları arasında gördüklerini ifade ederek, “HTİB Türkçe anadil derslerinin ilkokullarda ücretsiz olarak yeniden öğretilmesini sağlamak amacıyla yasal süreci başlatıyor” dedi.

Ayrancı daha sonra şunları kaydetti: “Hollanda hükümetinin iddia ettiği gibi anadil entegrasyonun önünde engel değildir, tam tersine uyumu desteklemektedir. Her şeyden önce eğitimin yeri okuldur. Anadil dersleri de okullarda verilmelidir. Okul dışında mekanlarda bilimsellikten uzak anadil eğitimi, Hollanda toplumunun sağlıklı nesillerden oluşmasına katkı sağlayamayacaktır. Anadil bir haktır ve biz bu hakkın geri kazanılması için bütün olanakları kullanacağız.”

Avukat Nazmi Türkkol şu açıklamayı yaptı: “Anadil eğitimi, BM temel insan hakları sözleşmelerinden, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 28 (1a) ve 29’uncu (1c) maddelerinde düzenlenmiştir. Diğer bir BM insan hakları sözleşmelerinden olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme’nin 45’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında konu çok açık biçimde tanımlanmaktadır. Buna göre istihdam devletleri, göçmen işçilerin çocuklarının ana dillerini ve kültürlerini öğrenebilmelerini kolaylaştırmaya gayret gösterirler. Hollanda bu sözleşmeye taraf değildir, ancak göçmen çocuklarının anadilini ve kültürünü öğrenmeleri konusunun bir BM temel insan hakları sözleşmesinde bu denli açık bir şekilde tanımlanmış olması çok önemlidir. Anadil eğitimine Avrupa Konseyi sözleşmelerinden Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi’nde de yer verilmektedir.”

Avukat Fadime Kılıç, sürecin Hollanda Eğitim Bakanlığı’na bir yazı gönderilerek başlatılacağını anlattı. Fadime Kılıç, Hollanda’ya bir ya da iki ay süre tanınacağını ve anadil eğitimiyle ilgili isteme olumlu yanıt alınamaması durumunda devlete karşı dava açılacağını kaydetti. Avukat Kılıç, Avrupa Komisyonu’nun 2008 yılında tanıttığı Yeşil Kitap projesiyle göçmen çocuklarının anadil eğitimini tekrar  gündemine aldığına dikkati çekti. Bu projede anadilin “bir miras” olarak tanımlandığına işaret eden Fadime Kılıç, “Anadil eğitimi Hollanda için de bir mirastır ve korunması gerekir” ifadesinde bulundu.

© InterAjans

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans