Ankara’ya Geri Kabul Anlaşması uyarısı

AMSTERDAM (InterAjans) – HTİB tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerine gönderilen yazıda, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzalamayı düşündüğü Geri Kabul Anlaşması’nın Avrupa’daki Türkler için tehdit edici unsurlar içerdiği uyarısı yapıldı. HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı, hazırlanan model anlaşmanın Türkiye’nin Avrupa ülkelerinde geçerli ikamet koşullarına uyamayan vatandaşlarını da geri almayı prensip olarak kabul etmiş olacağını belirtti.

 

AVRUPA’DAKİ YURTTAŞLARI HEDEF ALABİLECEK
Ayrancı şunları kaydetti: “Akit tarafların vatandaşlarının geri kabulü başlıklı 2. Maddede, ‘Akit taraflardan her biri, diğerinin talebi üzerine, talep eden Akit tarafın ülkesinde giriş veya ikamet ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uymayan veya artık bu hükümlere aykırı konumda olan kişileri, talep edilen devletin vatandaşı olduğu geçerli bir şekilde varsayılabildiği veya ispat olunduğu takdirde, özel formaliteler ileri sürmeksizin geri kabul ederler’ denilmekte. Bu maddeye göre, Avrupa ülkelerinin herhangi birinde ikameti olan bir Türk vatandaşı, ikamet işlemlerinde en küçük bir hata yapsa, mesela ikametini zamanında uzatmasa, sınır dışı edilebilecek ve itirazını veya işlemlerinin bitmesini Türkiye’de beklemesi gerekecek. Çünkü, ikametle ilgili yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uymayan veya artık bu hükümlere aykırı konumda olan kişiler’ ibaresi son derece geniş ve muğlaktır ve Avrupa ülkelerinde çalışan yurttaşlarımızı doğrudan hedef alabilecektir.”

AVRUPA’DA ÇALIŞAN YURTTAŞLAR MUAF TUTULMALI
Bunun son derece sakıncalı olduğunu ve kazanılmış hakların yitirilmesine yol açacağını düşündüklerini belirten HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı, “Bu ibarenin kaldırılarak, AB ülkelerinde çalışan yurttaşlarımızın bu anlaşmadan muaf olduklarının açık ve net olarak anlaşmada yer almasını talep ediyoruz” dedi.

3/80’DE DEĞİŞİKLİK HAK KAYBINA YOL AÇAR
Ayrancı tarafından Ankara’ya gönderilen yazıda, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması’nın 3/80 sayılı kararında yapmaya çalıştığı değişikliğe de dikkat çekildi. Mektupta konuyla ilgili olarak şu ifade yer aldı: “Bildiğiniz gibi AB ülkeleri, Türkiye ile AB arasında Ankara’da imzalanan 1963 Anlaşması’na uymamakta, AB ülkelerinde ikamet eden yurttaşlarımızın emekli aylığı, çocuk parası gibi kazanılmış haklarını kısıtlamaya çalışmaktadırlar. Ne var ki bu tür uygulamalar ilgili ülkelerin mahkemeleri tarafından her zaman onaylanmamakta veya onaylansa bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından bozulmakta ve ilgili ülkeler para cezasına tabi tutulmaktadır. Bu durumdan şikayetçi olan ilgili ülkelerin başvurusu üzerine Avrupa Konseyi yakın zamanda bir karar kabul etmiştir. Bu karara göre Avrupa Konseyi, Türkiye ile imzalanan 1963 Ankara Anlaşması’nın Türklere hak tanıyan maddelerinin AB ülkelerinin mevzuatlarına uygun duruma getirilmesi konusunda ilgili ülkelerin çalışma yapmasını istemektedir. Bu şu demektir: AB, Türkiye ile yapacağı üyelik görüşmeleri çerçevesinde bu konuyu sürekli olarak gündeme getirip, Türkiye’den taviz koparmaya çalışıp, kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Biz, Avrupalı Türkler olarak bu girişimlerden son derece rahatsızız ve bu konuda herhangi bir tavizi kabul etmeyeceğimizi şimdiden belirtmek istiyoruz. Avrupa’da giderek derinleşen krizden doğrudan etkilenen bizler, kazanılmış haklarımızın pazarlık konusu yapılmasını şiddetle ret ediyoruz ve Türkiye’nin bu konuda kararlı davranacağına inanmak istiyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’nin bu konuda açıklama yapıp bu türden girişimlerin önünü önceden kesmesini talep ediyoruz. Bu konuda bizim duyarlılığımıza  anlayış göstereceğinizi umarız.”

© InterAjans

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans