“GKA, insan haklar\u0131 temel s\u00f6zle\u015fmelerine ayk\u0131r\u0131d\u0131r”

GKA, insan hakları temel sözleşmelerine aykırıdırAMSTERDAM (İnterAjans) – Avrupalı Türk Avukatlar Birliği, bir süre önce Türkiye-AB ile arasında vize muafiyeti karşılığı imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın onaylanmasının engellenmesi amacıyla AB ülkelerindeki Türklere açık çağrıda bulundu.

16 Aralık 2013 tarihinde GKA ile birlikte Türkiye ile AB arasında “Vize Muafiyeti İçin Yol Haritası” belgesinin de imzalandığına işaret edilen yazılı açıklamada hükümete yönelik eleştirilerde bulunuldu.  Açıklamada “Türkiye’de ve az da olsa AB ülkelerinde bazı kurum ve kuruluşlar bu süreci olumlu bir gelişme olarak gösterme gayretine girmiştir” ifadesi kullanıldı.

Avrupalı Türk Avukatlar Birliği’nin GKA’ya ve imza aşamasından sonraki sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“1. GKA, insan hakları temel sözleşmelerine aykırı bir metindir. Anlaşmanın onaylanmasından sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler’de temel insan haklarına aykırı bir anlaşmayı onayladığı için eleştirilecektir.
2. GKA’nın, Türkiye- AB Ortaklık Hukuku’nda herhangi bir zemini yoktur. GKA işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili kazanımları tamamen yok etmektedir.
3. AB ülkelerinde yasal oturum hakkı olan her bir Türk vatandaşı bu anlaşmanın kapsamı dışına çıkarılmalıdır. İdare tarafından, yasal ikamet hakkını herhangi bir nedenle kaybetme riskiyle karşıya bırakılan ya da kaybettirilen her Türk vatandaşının yargıya başvurma ve yargı süreci tamamlanana kadar bulunduğu ülkede kalma hakkı vardır. Bu hak hiçbir suretle kaybettirilemez.
4. GKA’da mütekabiliyet esası yoktur. Mütekabiliyet esasının olduğunu iddia etmek bir aldatmacadır. Anlaşma, AB’de ikamet eden-bulunan Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’ye iadesi hakkındadır.
5. GKA ile vize muafiyeti kavramının hiçbir hukuki bağlantısı yoktur. Birbirlerine koşut olarak gösterilmesi kabul edilemez.
6.  Vize muafiyeti kavramı bir aldatmacadır. Vize muafiyeti Türkiye’nin Schengen bölgesine kabul edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir AB ülkesine giriş yetkisi sınır polisine/memuruna devredilmiş olacaktır. Koşullar daha da ağır olacaktır.
7. GKA’nda, Türkiye-AB Ortaklık Hukuku kapsamında kazanılmış hakların korunacağına dair tek bir paragraf yoktur. Dikkat edin! AB ülkelerininin ABAD kararlarına saygı duyacağı ve bu kararları uygulayacağına dair ne GKA’da ne de Yol Haritasında tek bir madde yoktur.
8. “Vize Muafiyeti İçin Yol Haritası” Türkiye Hükümetinin iddia ettiği gibi ne bir zaferdir, ne de bir kazanımdır. Yol Haritasında sadece ve sadece Türkiye’nin uyması gereken zorunlu trafik işaretleri vardır. Bu haritada AB’nin hiçbir taahhüdü yoktur. Türkiye bu zorlu parkuru tamamlarsa, AB Komisyonu, AB Parlamentosuna vize muafiyeti için bir teklifte bulunacaktır. Karar AB Parlamentosundadır. AB Parlamentosu teklifi kabul etse bile, bu Türklerin AB’ye serbestçe girip, AB ülkeleri arasında serbestçe dolaşabileceği anlamına gelmemektedir.
9. Ne GKA, ne de yol haritası, bırakın Türk vatandaşlarının vizesiz AB ülkelerine girişini, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın hizmet sunucularının serbest dolaşımı ile ilgili kararının uygulanacağı hakkında tek bir cümle içermemektir.
10. Vize Muafiyeti İçin Yol Haritası, Türkiye Hükümetinin ve bazı çevrelerin iddia ettiği gibi bir hukuki metin değildir. AB ülkelerindeki hiçbir mahkeme bu metni bir anlaşma gibi kabul etmeyecektir.
11. Vize Muafiyeti İçin Yol Haritası, AB’nin sunduğu ve kabul ettirdiği bir metindir. Türkiye sadece bazı maddelere “kutu içinde” şerh koymuştur. Her bir şerh anlaşmazlık ifadesidir. Uygulamaya geçildiğinde hangi metnin geçerli olacağına dair bir hüküm yoktur.
12.  Vize Muafiyeti Yol Haritasında, Türkiye Hükümetinin iddia ettiğinin aksine tek bir olumlu cümle yoktur.
13. Ne Avrupalı Türk Avukatlar Birliği, ne de Türk halkının, “Türklerin Türkiye içinde serbest dolaşım hakkının tanınması” gibi bir ifadeyi kabul etmesi mümkün değildir. Türkiye Hükümetinin bu ifadenin anlaşma ile ilgi olmadığına dair bir şerh koyması bu ifadeyi ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye Hükümeti böyle bir ifadenin yer aldığı bir metni imzalamıştır.
14.  Türkiye’nin, AB ülkelerinde belgesiz durumda bulunan üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarını kabul etmesinin insani ve maddi külfetini nasıl karşılayacağı ayrı bir tartışmanın konusudur.
15. Avrupalı Türk Avukatlar Birliği, yukarıda belirtilen tezlerini her türlü platformda tartışmaya ve savunmaya hazırdır.”

 

© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2022 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans
error: Content is protected !!