“Hollandalı politikacılar hukuku çiğniyor”

HOLLANDA’da ülkeye yeni gelecek olan Türklere Türkiye-AB Ortaklık Hukuku ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına rağmen uyum kurslarına katılım zorunluluğu getirilmesi yönündeki çalışmaları sert bir dille eleştiren HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı, “Hollandalı politikacılar hukuku çiğniyor” dedi.

HTİB Başkanı Mustafa Ayrancı, açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Sosyal güvenlik ödenekleri, hak kısıtlamalarının öncelikli konusu oldu. Türkiye’ye transfer edilen maluliyet aylıkları ek ödeneklerinin kesilmesi (toeslag), yaşlılık aylığı ek ödeneklerinin kesilmesi, genç engelliler ödeneklerinin kesilmesi, çocuk paralarının kesilmesi, ikamet edilen ülke prensibi adı altında aylıkların indirilmesi, ikamet harçlarının yükseltilmesi, yeni entegrasyon politikaları adı altında aile birleşimi için Hollandaca ve Hollanda kültürü sınavlarının uygulanması, Türkiye vatandaşları hizmet sunucularının Hollanda’ya gelişlerinde vize uygulanması, ana dili eğitimi derslerinin kaldırılması…

Şimdi yeni bir tehditle karşı karşıyayız

Şimdi de Yeni Uyum Yasası. Koalisyon ortaklarından Demokrat66 Partisi (D66) ile Hıristiyan Demokrat CDA temsilcileri tarafından verilen önergelerde, Hollanda’ya yeni gelen Türk vatandaşları için entegrasyon süreçlerinin yeniden zorunlu tutulması talep edilmiştir. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees konuyu Temsilciler Meclisine taşımıştır.

Hollandalı politikacıların bütün bu uygulamaları yaparken unuttuğu bir husus var. O da hukuk. Kendilerine defalarca anlattık, ispatladık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Çünkü yabancı düşmanlığı tüm Avrupa’da yükselen değer!

Avrupa Birliği bir ulus devlet değildir. Avrupa Birliği’ni Birlik yapan, bir arada tutan, gelişmesini sağlayan temel değer hukukun üstünlüğüdür. Hollanda AB’nin temel taşlarından birisidir. Birleşik Krallık gibi bir tutum sergilemesi mümkün değildir. Nasıl ki AB hukuku AB’nin uyumlu bir orkestra gibi çalışmasını sağlıyorsa, Hollanda’da da hukukun üstünlüğü vazgeçilmez değerdir.

Türkiye AB Ortaklık Hukuku ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, AB hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır ve bu kararlar Hollanda’yı da bağlar. Hollanda’da da yasama (Parlamento) ve yürütme (Hükümet) bu hukuka uyumlu hareket etmek zorundadır. Yargı da bu uyumluluğu denetleyecektir. Bu denetim hem Hollanda ulusal yargısı hem de Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yerine getirilecektir.

Bu nedenledir ki göçmenlere karşı olumsuz uygulamaların tamamı ya Hollanda yargısından ya da Avrupa Birliği Adalet Divanından dönmüştür. Bunun tek istisnası ana dili eğitimi davasıdır. Bu davada verilen kararlar da haklılığımızı ortadan kaldırmamaktadır.

Verilen hukuk mücadelesinde başta HTİB ve Türkler için Danışma Kurulu (IOT) olmak üzere sivil toplum kuruluşları çok önemli rol oynamışlar ve başarılı olmuşlardır.

Yeni Uyum Yasası teklifi

Biz HTİB, olarak Yeni Uyum Yasası teklifinin oldu bittiye getirilip yasalaşmasına ve uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Bu yeni bir konu değildir.

Daha önce de 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Entegrasyon Yasası Türk vatandaşlarına da uygulanmaya başlanmıştı. Bu yasanının Türkler için uygulanamayacağı Rotterdam ve Roermond Mahkemeleri ve Utrecht Temyiz Mahkemesi kararlarıyla kesin hüküm altına alınmıştır. Mahkemeler kararlarını Türkiye-AB Ortaklık Hukukuna ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın verdiği kararlara dayandırmıştır.

Türkiye AB Ortaklık Hukukunda ve iddia edildiği gibi Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında bir değişiklik bulunmamaktadır. Hukuk değişmediğine göre yeni yasa teklifinin ve olası uygulamalarının hukuka uygunluğu iddia edilemez. Bu husus Hollandalı politikacılar tarafından da çok açık bir biçimde bilinmektedir. Yapılanlar sadece iç siyasete yöneliktir. Ancak, bilinmelidir ki göçmenleri sürekli olarak huzursuz etmek Hollanda toplumunun huzuruna da bir katkı sağlamayacaktır.

Türkiye kökenliler hiçbir zaman entegrasyona karşı durmamıştır. Hollanda toplumuna, kültürüne, toplumsal yaşamına, çalışma yaşamına uyum her zaman teşvik edilmiştir. Konu entegrasyona karşı çıkmak değil, kazanılmış haklarımıza el uzatılmasının önüne geçmektir.

Eğer Hollanda hükümeti bizim de desteklediğimiz gönüllü katılımla dil öğrenme ve uyum sağlama çabalarını gerçekten başarıya ulaşmasını istiyorsa yasa değişikliğine gerek duymadan maddi olarak destekleyebilir. Politik çıkarlar için hukuk dışı popülist girişimlere girmemesi doğru olandır.

Göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hakları söz konusu olduğunda Türkiye kökenliler her zaman ortak akılla hareket etmiştir.

Haklı mücadelemizi her alanda sonuç alana kadar sürdüreceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun sağladığı haklardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.”

ÜNAL ÖZTÜRK (İnterAjans)

 

      

 

©  InterAjans/Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans