“Kabul etmeyen ile evlenmek yahut kestiklerini yemek, \u0130slam f\u0131kh\u0131nda caiz de\u011fildir”

IUR'dan iddialarla ilgili yanit Fotograf InterAjansAMSTERDAM (İnterAjans) – Rotterdam İslam Üniversitesi (İUR) Rektörlük Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, “İUR’nin Rektörlük Kurulu (CvB), Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ile alakalı haksız ithamları öğrenince rahatsız olmuştur. Herkes bilmektedir ki, Rektörümüz, fikir hürriyetine sadık kalarak, ayrımcılık, başkalarına hakaret, toplumdaki herhangi bir gruba karşı kin ve nefret aşılayacak ifadelerden ve hareketlerden şiddetle kaçınarak, meseleleri İslamî ve akademik bir perspektifle yıllardır açıklaya gelmiştir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bölümünde, “Rektörümüzün akademik makaleleri, İstanbul’daki Gezi Parkı olaylarını, tarihteki olaylar ile ve özellikle de 1909 tarihinde meydana gelen 31 Mart olayı ile kıyaslayarak, sosyal olayları değerlendiren ilmî yazılardır. Kendisi Osmanlı tarihi uzmanı olması hasebiyle, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Gezi olaylarını akademik bir şekilde değerlendirmiş ve Gezi olaylarını Osmanlı Devleti’ndeki 13 Nisan 1909 isyanı yani 31 Mart Olayı ile akademik bir şekilde mukayese eylemiştir. Gezi Parkı protestocularını dinsizlikle suçlamamış; ancak 31 Mart olaylarına karışan grupları nazara vererek, akademik bir tarzda Gezi olaylarını tertipleyenleri de analitik bir tasnife tabi tutmuştur” görüşü savunuldu.

Açıklamada Alevilere yönelik söylemlerinin de çarpıtıldığı ileri sürülerek, düzenlenen bir basın toplantısında konuya ilişkin yöneltilen bir soruya Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün özetle “Allah’a, Peygamberine ve Kur’an’a iman etmeyen birisi, Sünni olsun, Alevi olsun, Müslüman olarak kabul edilemez. Bunları Kabul etmeyenler ile evlenmek yahut kestiklerini yemek, İslam fıkhında caiz değildir. Ancak ister Alevi olsun ister Sünnî olsun, eğer bir insan Allah’a, Peygamber’e ve Kur’an’a iman ediyorsa, onunla evlenmek yahut kestiğini yemek, İslam fıkhında caizdir” yanıtını verdiği kaydedildi.

Paylaş

© 2001-2022 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans
error: Content is protected !!