“Kesintiye karşı mutlaka itirazda bulunun”

LAHEY (InterAjans) – Lahey Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Mehmet Sevim, Hollanda’dan Türkiye’ye gönderilen dul ve yetim maaşlarının 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yüzde 40 oranında düşürüldüğüne işaret ederek, “Kesinti kararının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Hak talep edebilmek için karara en geç ocak ayı içinde itiraz edilmeli” dedi.

Sevim, Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumu SVB’nin Türkiye’de yaşayan Hollanda sigortalısı dul ve yetimlere Aralık 2012’de aylıklarının yüzde 40 oranında azaltılacağını bildirdiğini belirtti.

Türkiye’de yaşayan 822 dula Hollanda’dan maaş gönderildiği, sayının yetimlerle birlikte daha da yüksek olduğu vurgulandı.

Müşavirliğin, kesinti kararının hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını daha önce de duyurduğunu ifade eden Mehmet Sevim,  Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne, Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’na, Avrupa Konseyi Sözleşmelerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine aykırı olduğuna dikkati çektiği karara karşı açılacak davaların kazanılmasına kesin gözle bakıldığını ifade etti. Lahey Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, haktan yalnızca karara itiraz etmiş ve dava açmış olan kişilerin yararlanabileceklerinin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Mehmet Sevim şunları kaydetti: “Daha önce Hollanda’dan Türkiye’ye transfer edilen maluliyet aylıklarının bir bölümünü oluşturan ek ödenekler kesilmişti. Ek ödeneklerin kesilmesi kararına karşı dava açanlar, kesintileri yasal faizi ile birlikte aldılar. Ancak dava açmayanlar bu haktan yararlanamadılar. Bu nedenle dul ve yetim aylıklarında yapılan kesintiye karşı dava açılması zorunludur. Kesinti kararlarına karşı itiraz etmek ve dava açmak son derece kolaydır. İtiraz yapılmadan önce veya sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği veya Ataşelikleriyle ve Hollanda’da yerleşik bir avukatla görüşmekte yarar bulunmaktadır. İtiraz dilekçesi örneği Türkler İçin Danışma Kurulu’nun (İOT) web sayfasında (www.iot.nl) da yer almaktadır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ve Ataşeliklerinden de temin edilebilir. Dilekçe Türkçe olup, ayrıca Hollandaca’ya çevrilmesi gerekmez.”

İtirazın Sosyal Sigortalar Kurumu SVB tarafından reddedileceğine de dikkati çeken Mehmet Sevim, bu ret kararına karşı zaman kaybetmeden dava açılması gerektiğini belirtti. Sevim, “Avukatların iletişim bilgilerine İOT’nin veya Rotterdam Başkonsolosluğu’nun web sayfalarından ulaşılabilir. Avukatlar genellikle mahkeme harcı ve dosya parası dışında bir avukatlık ücreti talep etmemektedirler” dedi.

İtiraz dilekçesi örneği:

Sociale Verzekeringsbank

Vestiging Leiden

Postbus 9104

2300 PC Leiden /HOLLANDA

Faks: 00 31 71 512 96 09

 İTİRAZ DİLEKÇESİ

BEZWAARSCHRIFT

Sayın Bay, Bayan

 

Kurumunuzdan almakta olduğum “Geride Kalanlar Ödeneği” Anw, ikamet edilen ülke prensibi gerekçe gösterilerek 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren indirime tabi tutulacağı bildirilmiştir.

 

İndirim kararı haksızdır ve hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İndirim kararının iptalini ve yapılan/yapılacak kesintilerin tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Talebimin dayandığı hukuki gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Geride Kalanlar Ödeneği (Anw);
  1. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 2(1d) maddesi (Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre bu madde iki ülke arasında yürürlüktedir.), ile
  2. 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 4(1d) maddesinde belirtilen

“maddi uygulama alanı” tanımının kapsamındadır.

 1. Geride Kalanlar Ödeneğinin (Anw) indirime tabi tutulması;
  1. Türkiye – Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 5(1) maddesinin yerine uygulanmakta olan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 11(1) maddesine,
  2. 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 6(1) maddesine (bakınız Avrupa Birliği Adalet Divanı,  Akdas & others v. The Netherlands, Case No C-485/07),
  3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi ile birlikte 1. No.’lu Protokol’ünün 1. maddesine (bakınız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Wessels-Bergervoet v. the Netherlands, judgement of 4 June 2002),
  4. BM, Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 26. maddesine,

aykırıdır.

 

Dostane selamlarımla,

 

Adı soyadı                  :

 

Burgerservicenummer:

 

Adres                          :

 

Tarih                           :                                                 İmza :

 

© InterAjans

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans