MKOB ödeneğinin yerine gelir destek ödeneği

MKOB ODENEGI YERİNE GELİR DESTEK ODENEGI FOTO INTERAJANSAMSTERDAM (İnterAjans) – Emeklilere verilen MKOB’nin (Yaşlı Vergi Mükelleflerine Alım Gücü Yardımı Olanağı Yasası) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yerini gelir telafisine bıraktı. Konuyla ilgili olarak Hollanda’da Türkler için Danışma Kurulu (İOT) tarafından yapılan açıklamada, daha önce ayda brüt 23,35 euro olan yardımın miktarının, bundan böyle Hollanda’da 15-65 yaşları arasında ikamet edilen yıl sayısına göre belirleneceği hatırlatıldı.

Hollanda’da tam emekli maaşı alamadıkları için gelirleri Sosyal Yardım Kasası tarafından asgari geçim düzeyine tamamlananların 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana MKOB yardımı alamadıklarına dikkati çeken İOT Başkanı Emre Ünver, açıklamasında, “Türk emekliler için bu yeni uygulama bir anlamda iyileşme olarak görülebilir. Tam AOW maaşı almayan ve AIO ek ödeneğine muhtaç olanlar, zaten 1 Ocak 2012 tarihinden beri MKOB alamıyorlardı. Bu gruba dahil olan emekliler bundan böyle düşük de olsa gelir destek ödeneği alabilecekler” ifadesinde bulundu.

İTİRAZ EDİLMESİNİ ÖNERİYORUZ

Koalisyon protokolünde, MKOB’nin 1 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden ödeneceğinin yer aldığını anımsatan Ünver, daha sonra şunları kaydetti: “Gelir destek uygulamasıyla bu söz eksik de olsa yerine getirilmiş oluyor. Diğer taraftan Hollanda’da tam olarak 50 yıl ikamet etmemiş olan ve büyük çoğunluğu yaşlılarımızdan oluşan emeklilere, Hollandalılardan daha az gelir destek ödeneği verilmesi ayrımcı bir uygulamadır ve aynı zamanda AB ile Türkiye arasında imzalanan ortaklık anlaşmalarına aykırıdır. Bu nedenle hem Hollanda’da hem de Türkiye’de yaşayan tüm Türk emeklilerin yeni uygulamaya itiraz etmelerini öneriyoruz. Bu amaçla hazırlanan ve İOT’nin web (www.iot.nl ) sitesinde yer alan örnek itiraz mektubunu doldurup gönderebilirsiniz.”

 

 

İTİRAZ MEKTUBU ÖRNEKLERİ

 

HOLLANDA’DA AOW ALANLAR İÇİN

Sociale Verzekeringsbank
Vestiging Leiden
Postbus 9104
2300 PC Leiden /HOLLANDA

Fax: 00 31 71 512 90 09

İTİRAZ DİLEKÇESİ

BEZWAARSCHRIFT

Sayın Bay, Bayan

Hollanda’daki sigortalılık sürelerim karşılığında Kurumunuzdan kısmi yaşlılık aylığı (AOW) almaktayım. Yaşlılık aylığımın bir bölümünü oluşturan ek ödeme 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Hollanda’daki sigortalılık sürelerimle orantılı hale getirilerek indirime tabi tutulmuştur.

Primsiz nitelikteki özel nakdi yardımlar, bir sigorta ödeneğine bağlı olarak, ya sigorta ödeneğini asgari gelir düzeyine tamamlamak ya da söz konusu sigorta ödeneğine sabit bir miktar ilave yaparak ödenmektedir. Bu sigorta ödeneğinin “sosyal” bir ödenek olmasından kaynaklanmaktadır.

Primsiz nitelikteki özel nakdi yardımın sigortalılık süreleriyle ilişkilendirilmesi özellikle birinci nesil göçmenleri hedef olarak almakta ve açıkça ayrımcılık yapılmaktadır. Unutulmaması gereken birinci nesil göçmenlerin çalışma amaçlı olarak Hollanda’ya gelmelerinde asgari ve azami yaş sınırları bulunmaktadır. Bu kimselerin 50 sigortalılık yılını tamamlamaları mümkün değildir.

İndirim kararı haksızdır ve hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İndirim kararının kaldırılmasını ve yapılan kesintilerin tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Talebimin dayandığı hukuki gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ek ödeme;
  1. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 1(v) maddesi (Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre bu madde iki ülke arasında yürürlüktedir.), ile
  2. 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 1(a) maddesine karşılık gelen 1408/71 sayılı AET Direktifi’nin 1(t) maddesinde belirtilen

“yardımlar” tanımının kapsamındadır.

 1. Ek ödemenin AOW süresiyle orantılı olarak belirlenmesi ve ihracının kısıtlanması;
  1. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 8(1) ve 11(1). maddelerine,
  2. 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 3. maddesine (bakınız Avrupa Birliği Adalet Divanı, Sürül v. Bundesantald für Arbeit C-262/96),
  3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi ile birlikte 1. No.’lu Protokol’ünün 1. maddesine (bakınız Wessels-Bergervoet v. the Netherlands, judgement of 4 June 2002),
  4. BM, Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 26. maddesine,

aykırıdır.

Dostane selamlarımla,

 

Adı soyadı                  :

Burgerservicenummer :

Adres                          :

Tarih                           :                                                          İmza:

 

TÜRKİYEDE AOW ALANLAR İÇİN

Sociale Verzekeringsbank
Vestiging Leide
Postbus 9104
2300 PC Leiden /HOLLANDA

Fax: 00 31 71 512 90 09

İTİRAZ DİLEKÇESİ

BEZWAARSCHRIFT

Sayın Bay, Bayan

Hollanda’daki sigortalılık sürelerim karşılığında Kurumunuzdan kısmi yaşlılık aylığı (AOW) almaktayım. Yaşlılık aylığımın bir bölümünü oluşturan ek ödeme 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Hollanda’daki sigortalılık sürelerimle orantılı hale getirilerek indirime tabi tutulmuştur. İndirime tabi tutulan ek ödemenin Türkiye’ye ihracı durdurulmuştur.

Primsiz nitelikteki özel nakdi yardımlar, bir sigorta ödeneğine bağlı olarak, ya sigorta ödeneğini asgari gelir düzeyine tamamlamak ya da söz konusu sigorta ödeneğine sabit bir miktar ilave yaparak ödenmektedir. Bu sigorta ödeneğinin “sosyal” bir ödenek olmasından kaynaklanmaktadır.

Primsiz nitelikteki özel nakdi yardımın sigortalılık süreleriyle ilişkilendirilmesi özellikle birinci nesil göçmenleri hedef olarak almakta ve açıkça ayrımcılık yapılmaktadır. Unutulmaması gereken birinci nesil göçmenlerin çalışma amaçlı olarak Hollanda’ya gelmelerinde asgari ve azami yaş sınırları bulunmaktadır. Bu kimselerin 50 sigortalılık yılını tamamlamaları mümkün değildir.

İndirim kararı haksızdır ve hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. İndirim kararının kaldırılmasını ve yapılan kesintilerin tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Talebimin dayandığı hukuki gerekçeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ek ödeme;
  1. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 1(v) maddesi (Türkiye Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre bu madde iki ülke arasında yürürlüktedir.), ile
  2. 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 1(a) maddesine karşılık gelen 1408/71 sayılı AET Direktifi’nin 1(t) maddesinde belirtilen

“yardımlar” tanımının kapsamındadır.

 1. Ek ödemenin AOW süresiyle orantılı olarak belirlenmesi ve ihracının kısıtlanması;
  1. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin 8(1) ve 11(1). maddelerine,
  2. 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 3. (bakınız Avrupa Birliği Adalet Divanı, Sürül v. Bundesantald für Arbeit C-262/96) ve 6(1) maddesine (bakınız Avrupa Birliği Adalet Divanı, Akdas & others v. The Netherlands, Case No C-485/07),
  3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi ile birlikte 1. No.’lu Protokol’ünün 1. maddesine (bakınız Wessels-Bergervoet v. the Netherlands, judgement of 4 June 2002),
  4. BM, Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 26. maddesine,

aykırıdır.

Dostane selamlarımla,

 

Adı soyadı                  :

Burgerservicenummer :

Adres  :

Tarih                           :                                                          İmza:

 

© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans