Parasi olana adalet-Nazmi Turkkol © InterAjanskopie

LAHEY (İnterAjans) – Hollanda’daki hukukçularımızdan Nazmi Türkkol, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Fred Teeven’in avukatların statüsünü etkileyecek bir denetim mekanizması oluşturulmasını öngören yasa tasarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu adım hukuk devletine yakışmayacak sonuçlar doğurabilir” dedi.

Türkkol yaptığı yazılı açıklamada, “Hollanda devleti bu yasa tasarısı yoluyla, hukuki yollara başvuran vatandaşların tek dayanağı olan avukatları devlet denetimine alarak ehlileştirmek istemektedir. Ancak bu tutum, baroların görev ve ödevleri göz önüne alındığında kabul edilemez bir durum ortaya çıkarmaktadır” ifadesini kullandı.

Koalisyon ortaklarının konuya ilişkin tepkileri görmezden geldiğine dikkati çeken Nazmi Türkkol, şunları kaydetti: “Hollanda demokratik bir hukuk devletidir. Böyle bir devlette, ancak avukatlar devlete karşı atılan hukuki adımlarda kişileri ve kurumları temsil edebilirler. Bundan dolayı, avukatların devlet kontrolündeki bir denetim kurumunun insafına bırakılması hukuk sistemi ve haklarını arayan vatandaşlar açısından kabul edilemez bir durum teşkil etmektedir.”

Yasa tasarısının avukat-müvekkil mahremiyetini de çiğnediğine vurgu yapan Türkkol, “Bu tasarının kabul edilmesi halinde, avukatlar ellerindeki dava dosyalarının içeriğini, devlet tarafından kurulacak denetim kurumunun uygun gördüğü durumlarda, bu kurumla paylaşma zorunda kalacaklar. Devlet kontrolünde bir denetim mekanizmasının kurulması, avukatlar açısından prensipte bir hatadır ve pratikte ise de gereksizdir. Bu yasa tasarısı, Hollanda Barolar Birliği Başkanı’nı kurulacak olan devlet yönetimindeki denetim kurumunun boyunduruğuna alarak onun pozisyonuna zarar verecektir ve görevlerini yerine getirmesini büyük ölçüde engelleyecektir” ifadesinde bulundu.

Oluşturulmak istenen denetim kurumunun masraflarının da hukukçulara yüklenmek istendiğini belirten Nazmi Türkkol, “Müsteşar Teeven teklif ettiği denetim kurumunun yüksek masraflarını avukatlara yüklemek isteyerek, avukatları ve müvekkilleri zor duruma düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu yüksek masraflar altında ezilecek olan avukatlar, ücretlerini yükseltmek zorunda kalacaklardır. Bunun sonucunda vatandaşların haklarını hukuki yönden araması maddi yönden engellenerek, hukukun tecelli etmesi imkansızlaşacaktır” ifadesini kullandı.

© InterAjans – Her hakkı saklıdır.

 

Paylaş

© 2001-2022 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans
error: Content is protected !!