Prof. Dr. Kutlay Yağmur: Kendini Dışlamak da Doğru Değil

İNSAN haklarının ve demokrasinin en üst seviyede olduğu ülkelerin başında İskandinav ülkeleri geliyor. Hollanda demokrasisi ve fikir özgürlüğüne verdiği değerle yaşanılacak en iyi ülkelerden birisidir. Hollanda demokrasisinin üstün nitelikleri sayesinde her türlü siyasal, dini ve kültürel farklılık kabul görür. Avrupa Birliği kurumları tarafından inşa edilen insan hakları, demokratik gelenekler ve eşitlikçi yapılar tüm insanlık adına büyük bir kazançtır. İnsanlık “gerçek anlamda medeniyetten” daha çok uzak olduğu için elbette Avrupa Birliği’nde de bir yığın sorun vardır. Kapitalizmin doymak bilmeyen açgözlülüğünden dolayı gelir adaleti ve sosyal devlet kurumları her geçen gün zayıflamakta ve insanlık kapitalizme satılmaktadır. Tüm insanlığı bekleyen en büyük felaket emperyalist yapıların hep daha fazla istemesi ve devletlerin emperyalizm tarafından mutlak kontrolüdür.

Avrupa Birliği dışında sosyal adalet kavramı her geçen gün daha da zayıflamaktadır. Avrupa Birliği dışındaki rejimlerde (birkaç istisna hariç) popülist liderlerin sultası ve demokratik olmayan yapılar vardır. Hukukun üstünlüğü dünya genelinde ciddi yara almakta ve devleti yöneten ideoloji dışındaki düşünce ve grupların yaşam hakkı yok sayılmaktadır. Çatışma odaklı, sürekli bölen ve çatıştıran, sürekli kamplaştıran siyasal yaklaşımlar hem milli sınırlar içinde hem de uluslararası arenada insanlığı tehdit eder duruma gelmiştir. Dünya genelinde yaşanılan zulüm ve kıyım düşünülünce Avrupa Birliği gerçek anlamda bir vahadır.

Avrupa Birliği’ni dünya genelindeki kamplaştırıcı ve bölücü akımlara teslim etmek isteyen açık ve gizli eller yok mudur? Elbette yabancı düşmanlığı gibi tarihsel kökleri olan kanser sinsi bir şekilde yayılmaktadır. Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da doğup büyümüş, yaşadığı ülkeyi vatan bilen milyonlarca göçmen kökenli insanı dışlamak ve ötekileştirmek için çok ciddi bir çaba sarf edilmektedir. 30 sene önce hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği faşizan yaklaşımlar Avrupa’nın ortasında yeşermektedir.

Ancak Avrupa demokrasileri ve köklü medeniyetleri aşırı sağa yenilmeyecek kadar güçlüdür. Bu konuda sorumluluk sadece Avrupalıların değil göçmen kökenli vatandaşlarındır. Kendi kendini dışlamak ve genel toplumdan izole bir şekilde yaşamak gelecek nesillere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Genç nesillerin yaşadıkları ülkelerde daha fazla kabul görmeleri ve eşit haklara sahip olabilmeleri için yaşanılan ülkelerin demokratik süreçlerine dâhil olunması gerekmektedir. “Dışlayıcı ve ötekileştirici” tutumlar var diye insanlar kendi içlerine çekilip kendilerini toplumdan soyutlayamazlar. Aslında göçmen kökenlilerin kendi kendilerini soyutlamaları hâkim siyasal grupların ekmeğine yağ sürmektir. Yaşanılan ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sunan ve vergisini ödeyen eşit vatandaşlar olarak göçmenler hem yükümlülüklerini yerine getirmeli, hem de haklarını sonuna kadar aramalıdır. Aksi halde “tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış” betimlemesinde olduğu gibi kaybeden yine göçmenlerin kendisi olur.

Hollanda gibi demokratik söz hakkının temel alındığı ülkelerde sivil toplum örgütlerinde yer almak, siyasal partilerde aktif siyaset yapmak ve en azından çocuğunuzun devam ettiği okul yönetimiyle ve öğretmeniyle yakın irtibat içinde olmak bile çok önemlidir. Yaşanılan toplumun içinde aktif olmak gerekir. Spor kulüplerinde, derneklerde ve yaşanılan mahallede aktif olmak ön yargıları yıkmak için şarttır.

“Ağzımızla kuş tutsak da yaranamıyoruz” sözünü çok duydum. Doğrudur. Ancak “yaranmak için değil” eşit olduğumuzu vurgulamak ve göstermek için aktif olunmalıdır. İnsanlar insan olarak eşittir. Din, dil, ırk, köken, cinsiyet gibi etmenler bu eşitliği bozamaz. Eşitlikçi olmayanların da eşit muamele beklemesi elbette mümkün değildir. Her türlü cinsiyetçiliği ve dini ayrımcılığı yapıp peşinden eşit muamele beklemek de zekâ seviyesiyle orantılı bir tutumdur. Çuvaldızı başkalarını batırırken, iğneyi de kendimizden esirgememek gerekir.

Prof. Dr. Kutlay Yağmur

Dil, Kimlik ve Eğitim Profesörü, Tilburg Üniversitesi Öğretim Üyesi
Elektronik posta adresi: k.yagmur@uvt.nl

 

                                 

 

© InterAjans/Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2017 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans