Prof. Dr. Kutlay Yağmur yazdı: Siyasetçiler Ellerini Dinden Çeksinler!

GEERT Wilders Hollanda demokrasisinin başına gelen en büyük felakettir. Adam sadece nefret üzerine kurulu siyaset yaparak oy topluyor. Politik stratejisinin temelinde ucuz popülizm yatıyor. “Ötekileştirme” siyaseti yaparak azınlık düşmanlığı yapıyor. Hollanda’da yaşayan Müslüman göçmenleri hedef göstererek aslında suç işliyor. Fas ve Türkiye kökenli tüm göçmenleri hedef gösteriyor. Sırf bu yüzden mahkemeler bu adamı “toplum içinde kışkırtıcılık yapma, nefret yayma ve toplumsal huzuru dinamitleme” suçlarından yargılamalıdır.

Wilders, her zaman yaptığı gibi, sözlerinin “düşünce özgürlüğü” kapsamında bulunduğunu ve bir politikacı olarak fikirlerini açıklama özgürlüğüne sahip olduğunu söylüyor. Fikir özgürlüğü küfretme özgürlüğü değildir. Düşünce özgürlüğü ucuz popülizmle insanlık suçuna teşvik etmek değildir. Toplumları polarize eden, toplumları bölen ve dini inanç temelinde ayrımcılık ve bölücülük yapanların yeri parlamentolar değil cezaevleridir. Islah oluncaya kadar toplumdan uzak durmalıdırlar.

Dünya genelinde DİNİ SİYASETE ALET EDEN ŞARLATANLAR VARDIR. Bu din taciri şarlatanlara siyaset yapma izni verilmemelidir. Geert Wilders adlı “nefret tüccarı”, sadece korku ve nefret satmaktadır. Alıcısı da maalesef çıkmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun, dinin siyasete alet edilmesi kadar tehlikeli bir eylem yoktur. Avrupa bu din tacirliğinden çok çekmiştir. Orta Çağda dinci bağnazlık yüzünden insanların hayatları zindan olmuş, masum insanlar içlerine şeytan kaçtı diye yakılarak öldürülmüştür.

Bu geçmişi çok iyi bilen Avrupa ülkeleri aydınlanma çağıyla birlikte laiklik ilkesini benimsemiştir. Laiklik toplumsal huzur ve bütünlüğün sağlanması için temel koşuldur. Din temelli toplumlarda nüfusun çoğunluğunun sahip olduğu dini inanca sahip olmayanlar hep mağdur olmuştur. Hollanda tarihi Katolik-Protestan ayrımcılığının ne kadar yıkıcı olduğunu çok iyi bilir. Şimdi Müslüman-Hıristiyan bölücülüğü yaratmanın olası sonuçlarını en iyi Hollandalılar bilecektir. Yaşadığımız toplumda huzur istiyoruz. Wilders’in sözlerine inanan ve o nefret politikalarına teslim olan daha cahil kesimin neler yapabileceğini kimse bilemez! İnsanlık tarihi nefret politikalarının nelere mal olduğunu çok iyi bilir. Hollanda hukuk sistemi oy uğruna din simsarlığı yapan ve nefret yayan Wilders’a izin vermemelidir.

Dünyanın neresinde olursa olsun din siyasi amaçlarla kullanılınca insanları kandırmak kolaylaşmaktadır. Anlatacak bir düşüncesi ve bir politikası olmayan siyasetçilerin yegane stratejisi dini siyasete alet etmektir. Elbette aklı başında insanlar bu din simsarlarına kanmamaktadır, ancak nüfusunun çoğunluğu cahil olan toplumlarda din simsarları popülist söylemleriyle kitleleri çok daha kolay kandırmaktadır. Sanki Hollanda’nın tek sorunu Müslüman göçmenlermiş gibi her türlü siyasi söylemi göçmen düşmanlığına indirgemek kadar aşağılık bir siyaset olamaz. Dini siyasete alet eden her politikacı gibi Wilders da aşağılık bir politikacıdır. Topluma nefretten başka verecek hiçbir şeyi olmayan bu şarlatan adam Hollanda demokrasisinin yüz karasıdır.

Laiklik çok önemlidir. Hollanda gibi laik temeller üzerine kurulu bir ülkede din simsarlığı üzerinden nefret tohumlarının ekilmesine izin verilmemelidir. Wilders propaganda filminde “Islam is geweld, islam is terreur, islam is oorlog, islam is Jodenhaat, islam is christenhaat, islam is dodelijk…’ (İslam saldırganlıktır, İslam terördür, İslam savaştır, İslam Yahudi düşmanlığıdır, İslam Hıristiyanlık nefretidir, İslam ölümcüldür) şeklindeki ifadeleriyle tam anlamıyla kendisi bu nefret suçunu işlemektedir. Mesele bir dinin mensubu olmaktan çok öte bir konudur. İnsanları din temelinde bölmek ve ayrımcılık yapmak toplumun temeline dinamit koymaktır. Hollanda’da yaşayan bir buçuk milyon Müslüman vatandaşı hedef göstermektir. Hollanda’nın medeni demokrasisi bu nefret suçunu kesinlikle kabul etmeyecektir.

Gerçek anlamda laiklik dinin siyasete alet edilmemesi için insanlığın tek güvencesidir. Yoksa Wilders türü şarlatanlar bu popülist mecranın kolaycılığından öyle pek kolay kolay vazgeçmezler. İnsanların kutsallarının bu kara vicdanlı siyasetçiler tarafından kullanılmasına izin verilmemelidir.

Prof. Dr. Kutlay Yağmur

Dil, Kimlik ve Eğitim Profesörü, Tilburg Üniversitesi Öğretim Üyesi
Elektronik posta adresi: k.yagmur@uvt.nl

 

                                      

 

© InterAjans/Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2017 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans