Selamün Yavuz (Hollanda Gündemi): Çözüm için hoşgörülü ve transparan yaklaşım gerekli

Selamün Yavuz Çözüm için hoşgörülü ve transparan yaklaşım gerekliSorunların çözümü için hoşgörülü ve transparan yaklaşım gerekli
Hollanda’da yaşayan her grup ya da kişinin günlük yaşamda çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğu herkesin malûmudur. İnsanlar, günlük yaşamda gerek kişisel, gerek aileleri ve yakın çevresinden, gerekse de içinde yaşadıkları toplumdan kaynaklanan sorunlarla cebelleşiyor. Hollanda’da yaşayan göçmen Türk toplumu olarak bizim de elbette bir sürü sorunlarımız var. Birçoğumuz bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi ve yeteneğe sahibiz. Ancak bazı sorunların çözümü siyasi mekanizmaların üreteceği politikalarla mümkündür.

Yaklaşan yerel seçimler ve belediyelerin sorunların çözümüne ilişkin etkilerini göz önüne alırsak, bu konuda nasıl bir strateji yürütülmesinin iyi olacağının üzerinde düşünülmesi gereken bir husus olduğuna inanıyorum.

Sorunlarımızın içeriğini tartışmıyoruz
Bundan üç yıl önce ‘de Volkskrant’ gazetesinde günlük işlerinde profesyonel çalışmalar yapan bir grup Türk, Türk gençlerinin kaygı verici boyutta sorunları olduğunu vurgulayan bir manifesto yayınlamışlardı. Altında Türk toplumunun yakından tanıdığı 11 kişinin imzası bulunan bu manifestoda, Türk gençlerinin Hollanda toplumundan uzaklaştıkları, aile içi şiddete maruz kaldıkları, yüksek oranda psikolojik sorunlarla boğuştukları, Hollanda toplumunda katılımcı olmadıkları gibi sorunlar gündeme getirildi. Hollanda hükümetine, işverenlere, eğitim sektörüne ve STK’lara çağrı yapılarak Türk gençleri ile ilgilenmeleri istendi.

Ama ne acıdır ki, bu manifestoya en büyük tepki yine Türk toplumundan geldi. Bu manifestoyla Hollanda Türk toplumunun imajının zedelendiği öne sürüldü. Bazıları, bu manifestonun belediye ya da devletten gençlerle ile ilgili projelere mali yardım almak için kaleme alındığı iddiasında bulundular. Ama bu manifestoda söz konusu edilen sorunların ne derece gerçekçi olduğu, sorunların boyutunun ne olduğu tartışma konusu yapılmadı.

Öte yandan her yıl Amsterdam’da yapılan eşcinsellerin Ağustos 2012 yılındaki geleneksel bot turunda yer alan Türk katılımcılara, ‘üzerlerine benzin dökülerek yakılacağı’ tehdidi yapıldı. Ama hala tabu olan eşcinselliğin Hollanda Türk toplumu içinde bir sorun olup olmadığı tartışılmadı.

Bir süre önce yapılan bir araştırmada, Türklerin yüzde 70 oranında ‘yalnızlık’ çektiği ortaya çıkmıştı. Bu konudaki tartışmalar bizim toplum içerisinde ‘Türklerde yalnızlık olmaz’ denilip kesildi. Bu konuda gazetelerde sorunun sebep boyutunu inceleyen yazılar yazanlara ‘asimile’ olmuş, ‘Hollanda devletine hizmet ediyor’ yaftası yapıştırılmak istendi. Ortada ciddi bir araştırma sonucu varken, Türk toplumunun büyük bir kısmı hiçbir şekilde yalnızlık sorununun içeriğini ve boyutunu tartışmadı, hatta bunu tartışanlara hoşgörülü bile davranmadı.

Bu örneklerde, gerek toplumda tabu olan konuların, gerekse her toplumdan insanın karşılaşabileceği sorunların Hollanda Türk toplumunda sorunun içeriği ele alınarak tartışılmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Sorunları sadece ‘aman imajımız çizilmesin’ mantığıyla kafamızı kuma gömerek saklamaya çalışılıyoruz. Yani, ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ stratejisi.

Transparan strateji
Diğer yandan yürütülebilecek diğer bir strateji de, yukarıda sözünü ettiğim manifestodaki gibi varsayılan sorunları ve bunların boyutlarını açık açık kendi aramızda tartışabilmemiz ve bu sorunları çözüm bulma etki ve yetkisine sahip mecralara taşıyabilmemiz. ‘Yok’ demekle bir sorun ortadan kalkmıyor. Gerek Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu CBS’in, gerekse hükümete tavsiyelerde bulunan çeşitli danışma kuruluşlarının verileri, sorunların boyutu konusunda bize bir fikir verebilirler. Böylece bilimsel verilere dayanarak sorunların analizini daha iyi yapabiliriz.

Sorunları transparan bir yaklaşımla, hoşgörü ortamı içerisinde her şeyi açık seçik konuşarak tartışmanın çözüme daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum.

Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, önümüzdeki haftalarda Hollanda Türk toplumunun sorunlarını birkaç ana başlıkta toplayarak değerlendirmeye devam edeceğim. Bundaki amacım, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan seçim toplantılarında bu sorunların da gündeme getirilerek siyasi arenada tartışma konusu yapılması.

syavuz@kpnmail.nl

 

© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

Copyrıght 2013 FUEL THEMES. All RIGHTS RESERVED.

Back To Top
Inter Ajans
error: Content is protected !!