Selamün Yavuz (Hollanda Gündemi): İktidar ve muhalefet el ele

SELAMUN YAVUZ IKTIDAR VE MUHALEFET EL ELEGEÇTİĞİMİZ hafta içerisinde yapılan Eyalet Meclisi ve Sular İdaresi Seçimlerinin sonuçları ülke siyasetinde yeni dengelerin oluşmasına yol açtı.

Sular İdaresi seçim sonuçları seçimlerden bir gün sonra açıklandı; bu seçim sonuçları ile ilgili bilgiler gazetelerin ancak üçüncü sayfalarında tek sütunda 10-15 satırlık bir haberde yer bulabildiler. Şimdiye kadar mektupla yapılan Sular İdaresi seçimlerine katılım en son 2008 yılında yüzde 24 idi; yapılan yasa değişikliği sonucu ilk kez Eyalet Meclisi seçimleri ile birlikte yapılan Sular İdaresi seçimlerine katılım geçen hafta ikiye katlasa bile, geniş halk kitlelerinin sonuçlarını bile merak etmediği seçimler olarak hafızalarda yer alacak.

Görev, yetki ve sorumlulukları büyük oranda eyaletlerle örtüşen Sular İdaresinin ayrı bir yönetim katmanı olarak seçimlerle görev başına gelmesi bundan sonra ne kadar mantıklı olur, bu bir soru işareti. Sular İdaresinin ayrı bir birim olarak eyaletlerin yetki ve sorumlulukları altına girmesi hem daha sağlıklı bir eşgüdüm sağlanmasına yol açar, hem de önemli ölçüde maddi tasarruflar sağlanır.

Gelelim Eyalet Meclisi seçimleri sonuçlarına…

Ama öncelikle doğrudan seçilen yedi eyalet Meclisi üyesi yurttaşımızı ve Overijssel bölgesinden tercihli oylarla seçilen Zafer Aydoğdu’yu tebrik edelim.

Seçilen 570 Eyalet Meclisi üyesinin aynı zamanda parlamentonun üst kanadı senato üyelerini de seçeceğinden, seçim sonuçlarının önemi bir kat daha fazlaydı.

Önce seçim sonuçları ile ilgili bir kaç tespitte bulunalım:

Liberal VVD kaybetti, ama kıl payı 1. parti olma özelliğini korudu.

Hıristiyan Demokrat CDA kazandı ve 2. parti konumuna geldi.

Sosyalist Parti kazananlar arasındaydı ve 3. parti oldu.

Liberal demokrat D66 kazandı, ama beklenen patlamayı gösteremedi.

İslam karşıtı PVV çok az bir oy kaybına uğradı.

Sosyal demokrat PvdA büyük oranda oy kaybetti ve birden ülkenin 6. büyük (!) partisi konumuna düştü.

Diğer kazananlar Hıristiyan Birlik CU, aşırı Hıristiyan SGP ve Hayvan Hakları Partisi PvdD oldu.

2011 Eyalet Meclisi seçimlerine oranla daha çok parti Eyalet Meclislerine girmeyi başardılar, dolayısıyla siyasi yelpaze de oldukça genişledi.

Seçilen 570 Eyalet Meclisi üyesi 26 Mayıs’ta yapılacak seçimlerle yeni senato üyelerini seçecekler. Senato seçimlerini etkileyecek üç önemli unsur var: Bunlardan birincisi, sadece eyalet seçimlerine katılan bölgesel partilere mensup Eyalet Meclisi üyelerinin, bu partiler senato seçimlerine katılmayacağından, hangi partilere oy vereceği…

İkinci unsur, Eyalet Meclisi üyelerinin yanlış ya da geçersiz oy kullanıp kullanmayacağı. Eyalet Meclisi üyeleri tarafından yanlış ve geçersiz oy kullanma Senato seçimlerinde daha önce iki kez yaşandı; bir tek yanlış ve geçersiz oydan dolayı D66 iki dönem bir eksik sandalyeyle Senatoda temsil edildi.

Diğer bir unsur ise, oyların partilere göre dağılımından sonra geriye kalan oyların en çok hangi partiye gideceği ve dolayısıyla hangi partinin ‘restzetel’ dediğimiz ilave Senato sandalyesini ele geçireceği…

Eyalet meclisi seçim sonuçlarına göre sandalye dağılımı hemen hemen kesinleşen Senatoda, bu unsurlardan dolayı herhangi bir parti bir ya da en fazla iki sandalye ekstra kazanabilir veya kaybedebilir.

Ancak bir ya da iki sandalyenin VVD-PvdA hükümeti için büyük önemi var. Çünkü bu koalisyonun Senatoda zaten çoğunluğu yok. Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarılarının Senatodan da geçmesi için koalisyon muhalefet partilerinden destek arıyor. Koalisyon partilerine bu desteği Senatoda önemli ölçüde D66 ve Hıristiyan Birlik CU veriyordu… Doğal olarak koalisyon partilerinin verdiği tavizler karşılığında…

Ancaak…

Koalisyon ortaklarından PvdA’nın büyük ölçüde oy kaybetmesi sonucu bundan sonra Senatoda temsil edilen daha çok partiden destek almak gerekecek; bu daha fazla muhalefet partilerine daha fazla taviz vermek gerekeceği anlamına geliyor.

Yani önümüzdeki dönemde ülkeyi aslında koalisyon hükümeti ve muhalefet birlikte aldığı kararlarla yönetecek!

Bunun sonucunda da Hollanda siyasi yönetiminde Senatonun konumunun büyük ölçüde değişeceği…

Neden mi?

Hollanda Anayasası ve siyasi teamüllere göre Senato şimdiye kadar yasa tasarılarının içeriğinden çok, Anayasaya uyup uymadığı ve diğer var olan yasalara zıt olup olmadığına bakarak oylarının rengini belirlerdi. Koalisyon hükümetinin Senatoda daha çok partiden destek alma gereksinimi, Senatonun yasaların içeriğine de bakarak özellikle de siyasi bir tercih yapmak zorunda kalacağı sonucunu doğuracak.

Eyalet Meclisi seçimlerinin bir başka ilginç sonucu daha var…

2017 yılında yapılacak genel seçimlerde tek parti iktidara gelse bile -ki bu Hollanda siyasi tarihinde hiç olmamıştır- yine de tek partili hükümet yasa tasarılarının Senatodan geçmesi için muhalefet ile işbirliği yapmak zorunda kalacak.

18 Mart Eyalet Meclisi seçimleri sonucunda önümüzdeki dört yıl iktidar ve muhalefet ülkeyi el ele vererek yönetecekler.

 

Elektronik posta: syavuz@kpnmail.nl
Twitter: @SYavuzTR
Facebook: www.facebook.com/selamunyavuz

© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans