Selamün Yavuz yazdı: Arı gibi çalıştılar…

23 NİSAN 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en yüce makamıdır. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin bir sloganı olmaktan öte, modern toplumlarda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireylerin iradelerinin toplamının ülke yönetiminde üstün güç olduğunun ifadesidir.

***

Milletin iradesiyle seçilmiş TBMM’nin en büyük özelliği, ülkenin yönetimini ilgilendiren her konuda yasalar çıkarabilmesidir. Bir anayasa çerçevesinde çıkarılan bu yasalar, yurttaşlara eşit adaleti sağlamak için yapılır, yürütme erkini denetleyebilmek amacıyla yapılır, ya da milletin vergileriyle oluşan devlet bütçesinin nerelere harcanması gerektiğine karar vermek için yapılır.

***

Birinci TBMM’nin çıkardığı ilk yasa ‘Ağnam Vergisinin Artırılması’ idi (23 Nisan 1920). Bu vergi, keçi ve koyun sayısı üzerinden toplanıyordu; vergiye tabi tutulanlar mal sayısını doğru bildirmek zorundaydılar; yalan beyan cezalandırılıyordu.

Ağnam Vergisi aslında Tanzimat döneminden beri hayvancılığın yaygın olduğu Osmanlı topraklarında padişah fermanıyla toplanıyordu; TBMM’nin kurulduğu gün çıkarılan yasayla ilk kez milletin iradesinin temsil edildiği TBMM tarafından yasalaştırıldı.

***

Bunu, TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak ve TBMM’nin otoritesini artırmak için ‘Hıyanet-i Vataniye Kanunu’ (29 Nisan 1920) takip etti.

***

28 Temmuz 1920’de çıkarılan ‘Dış Gümrük Vergilerinin Arttırılması Kanunu’ kapitülasyonların olumsuz etkilerini yok etmeyi amaçlıyordu. Bu yasa özünde Osmanlı Devleti’ni son dönemlerde kapitülasyonlarla kıskaç altına almış emperyalist dünyaya verilen ‘Milli egemenlik’ mesajıydı.

TBMM, çıkardığı bu 8 sayılı yasa ile dış gümrük vergilerini beş kat artırarak egemen emperyalist güçlere karşı ekonomik bağımsızlığın ilk adımlarını attı.

***

20 Ocak 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 23 maddelik ‘Teşkilatı Esasiye Kanunu’ TBMM’nin çıkardığı 85 sayılı yasadır ve Türkiye’nin ilk Anayasası olarak kabul edilir.

23 Nisan 1920 ile Cumhuriyetin ilanına kadar çıkarılan toplam 365 yasada milletin iradesi doğrudan milli mücadele sırasında alınan kararlarda etkili olmuş, dolayısıyla Kurtuluş Savaşı TBMM bünyesinde oluşan ‘Ortak akıl’ sayesinde başarıya ulaşmıştır.

***

Bu dönem içerisinde çıkarılan 365 yasa askeri (59), idare hukuku (55), şahsi af (40), sağlık ve sosyal (17), dış ilişkiler (15) ve ceza hukuku (15) ile ilgilidir. Toplam 365 yasanın 111’i mali ve vergi toplanmasıyla ilgilidir.

***

Genç Cumhuriyetin TBMM’si 10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümüne kadar 18 yılda arı gibi çalıştı; 5 dönemde tam 3539 yasayı hayata geçirdi. Oysa günümüze kadar 26 dönemde TBMM’nin çıkardığı yasa sayısı toplamda 7016 ile sınırlı kaldı.

TBMM 1920 – 1938 arasında yılda ortalama 196 yasa çıkardı. 1938 – 2017 arasında TBMM’nin çıkardığı yasaların yıllık ortalaması yaklaşık 50.  Bu rakamlar da gösteriyor ki, aslında biz 18 yıllık bir süreye sıkışan Cumhuriyet devrimlerinin ürettiklerini yaklaşık 80 yıldır tüketiyoruz.

***

Hem de öyle utanmaz, öyle aymaz bir şekilde TBMM’nin ilk 18 yıllık dönemindeki birikimlerini yiyoruz ki…

Her seçime ‘Kendi uçağımızı yapıyoruz’ afişleriyle girenlerin TBMM’nin 28 Haziran 1938 tarihinde kabul ettiği 3526 sayılı ‘Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkında kanun‘un 1. Maddesini okuyunca yüzleri kızarmayacak mı?

BİRİNCİ MADDE – Milli Müdafaa vekillince tayin olunacak esaslar dairesinde Devlet dairelerinden, Türk Hava Kurumundan, sermayeleri devlete aid fabrika ve müesseselerden veya dışarıdan siparişler almak ve bu siparişler dolayış ile her türlü ticari muamelata ve bunlardan mütevelid taahhüdata girişmek için Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalar Müdürlüklerine salahiyat verilmiştir.

***

Onlar arı gibi çalıştılar… Yeni bir devletin gelişmesi, ilerlemesi ve ekonomik bağımsızlığı için TBMM çatısı altında gereken her şeyi yaptılar.

Bizlere düşen de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması için Cumhuriyeti ve milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni korumak ve yüceltmek.

YAŞASIN CUMHURİYET!

 

Elektronik posta: syavuz@kpnmail.nl
Twitter: @SYavuzTR
Facebook: 
www.facebook.com/selamunyavuz

 

   


 

 

 

 

 

© InterAjans/Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

 

Paylaş

© 2001-2022 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans
error: Content is protected !!