Selamün Yavuz yazdı: Ekonomide son durum (1): Hollanda krizden çıktı

ÖNCELİKLE yeni yılda tüm okuyuculara barış içinde bir dünyada mutluluk dolu bir yıl dilerim.

***

2016’nın bu ilk haftasında ekonominin gidişatı ile ilgili bir değerlendirme yapalım.

Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank N.V.) geçen Aralık ayında yayınladığı ‘Ekonomik Gelişme ve Öngörüler’ raporunda genel anlamıyla olumlu bir tablo çiziyor.

Aslında 2008 krizinden sonra ilk kez 2014’te ‘olumlu’ya çevrilen ekonomik göstergelerin 2015’te nasıl olacağı merak ediliyordu. Aynı olumlu gelişmeler 2015’te de artarak devam ederse 7 yıl süren ekonomik daralma ve kriz sona ermiş sayılacaktı.

En son ekonomik göstergeler ve öngörüler

Önce Hollanda Merkez Bankası’nın genel değerlendirmelerine bakalım.

2014’te yüzde 1 olan gayri safi milli hasıladaki artış 2015’te 1,9 olarak gerçekleşti. 2016’da geçici olarak yüzde 1,7 kadar bir düşüş yaşanması bekleniyor; ancak 2017’de büyümenin yüzde 2,2 olması öngörülüyor.

Bireysel harcamalar ve kamu yatırımlarındaki büyüme 2014’de ‘0’ iken, önümüzdeki yıllarda büyüyerek sırasıyla yüzde 2,7 ve 1,7 olması öngörülüyor.

Merkez Bankası raporunda belirtilen en ilginç gelişme konut yatırımlarının 2014 – 2017 yılları arasındaki seyri. 2014’te yüzde 6,9 düzeyinde bir büyüme gösteren konut yatırımlarındaki artış, 2015’te yüzde 26,8 büyümüş; 2016 ve 2017 yıllarında bu yatırımların normalleşerek yüzde 8,2 ve 4,4 oranında büyümesi öngörülüyor.

Konut kredilerinde (ipotek) 2014’te yüzde 0,2’lik bir daralma vardı, ancak 2016’da yüzde 3,3’lük ve 2017’de de yüzde 3,5’lik bir artışın olacağı öngörülüyor.

Hollanda Türk toplumunu en çok ilgilendiren istihdam konusuna gelince…

İstihdamda 2014 yılında yüzde 0,2’lik bir daralma yaşanırken 2016’da 0,5 ve 2017’de 0,6’lık bir artış öngörülüyor. 2015 yılında bir önceki yıla oranla yarım puan gerileyen işsizlik 2016’da yine aynı düzeyde (6,9) kalacak, ancak 2017’de 6,7 seviyesine düşecek. İşsiz sayısı 2014’te 660 bin iken 2015’te 615 bine düştü. Bu rakamın 2016’da aynı seviyede kalması, 2017’de ise 606 bine düşmesi öngörülüyor.

2014 – 2017 yılları arasında çalışanların maaşlarındaki artış ise yüzde 0,6 ile yüzde 2,6 bandında değişiyor.

Hollanda’nın bütçe açığı 2014 – 2017 yılları arasında yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye düşerken borcun gayri safi milli hasılaya oranı da bu dönemde yüzde 68,2’den yüzde 65,2’ye düşeceği öngörülüyor.

Hollanda ekonomisinin ithalat – ihracat dengesindeki gelişme ve öngörülere bakacak olursak…

Hollanda’da 2014’te hem ithalatta hem de ihracatta yüzde 4’lük bir artış söz konusu. Bu artışın ise 2017’de ithalatta yüzde 5,5, ihracatta ise yüzde 4,5 olması öngörülüyor.

Burada bir hatırlatma yapalım…

Söz konusu ekonomik göstergelerdeki oransal artışların ve daralmaların hesaplamaları bir önceki yıl baz alınarak yapılıyor. Yani herhangi bir yıldaki artışın az olması daralmayı değil, bir önceki yıla göre daha az artış olduğunu ifade ediyor.

Yukarıda söz konusu ettiğimiz ekonomik göstergelerin istisnasız hepsinde olumlu bir gelişme gözlemliyoruz. Dolayısıyla 2015 yılı itibari ile Hollanda’nın 2008’den beri baş gösteren ekonomik krizden çıktığının tespitini yapmak gerekir.

Hollanda ekonomisinin can damarları

Bilindiği gibi Hollanda gibi gelişmiş ekonomilerin gelişmelerinde konut fiyatlarında ve otomobil satışlarındaki artış en önemli göstergelerdir. Bir de buna Hollanda otoyollarında iş saatlerindeki tıkanmaları eklemek gerekir.

Bu veriler neden önemli gösterge olarak kabul ediliyor?

Otomobil satışlarındaki artış ya da azalma insanların piyasaya olan güveni ve orta vadede gelir düzeylerindeki dalgalanmalarla ilgili. Piyasada paranın döndüğü canlı ekonomilerde insanlar bankalardaki, yastık altlarındaki ya da kasalarındaki paraları harcamaya daha çok cesaret ediyorlar. Hollanda gibi gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler gelirlerinde bir azalma olmayacağını öngörüyorlarsa otomobillerini yeniliyorlar. Otomobil satışlarının artması da birçok kalemde ekonomik canlılığı beraberinde getiriyor.

Otomobil satışlarındaki son durum ne? Bu konuda elimizde 2015 Kasım ayının verileri var.

AB ülkeleri arasında 2015 Kasım ayındaki otomobil satışı bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 arttı. Bu artış Hollanda’da AB ortalamasının neredeyse iki katı; tam yüzde 25,9.

2015 yılının ilk 11 ayındaki artış ise AB üyesi ülkelerde 2014 yılının aynı dönemine göre ortalama 8,7; aynı dönemde Hollanda’daki artış ise yüzde 8,3.

Konut satışlarındaki artış ise ekonomide 40’tan fazla kaleme olumlu katkı sağlar; hem konut satışlarındaki artış, hem de konut fiyatlarındaki artış ekonomik canlanmanın göstergeleridir.

Konut satışlarında 2014’de yüzde 40’lik bir artış sağlanmıştı. Rabobank, 2015’te konut satısındaki artışın yüzde 19 olacağını tahmin ediyor. Böylece 7 yıl süren kriz öncesi konut satışları ile aynı seviye yakalanmış olacak.

Hollanda’nın en büyük konut kredisi sağlayan bankası olan Rabobank’ın öngörülerine göre 2015’te konut fiyatlarında – talebin de artmasından dolayı – yüzde 3’e yakın bir artış gözlenirken, 2016’da yüzde 5’e yakın bir artış olacak.

Hem konut satışlarındaki hem de konut fiyatlarındaki artışın kısa zamanda inşaat sektörünün de canlanmasını sağlayacağı muhakkak.

Bir de buna Hollanda otoyollarında bitmek tükenmek bilmeyen tıkanmaları eklemek gerekir. Hollanda Turing kulübü ANWB verilerine göre 2015’te otoyollarda tıkanmalarda yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Bu da ekonomik aktivitedeki artışın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Buna Hollanda hükümetinin iki hafta önce verdiği ‘Noel müjdesi’ni de ekleyelim. Hükümet tarafından yapılan açıklamada 2016’da hanelerin yüzde 92’sinin yıllık gelirlerinde ortalama 800 euroluk bir artışın sağlanacağı belirtildi. Bu artış ise özellikle alt ve orta düzey gelire sahip hanelerde olacak.

Bütün bu olumlu göstergeleri alt alta sıralayınca ‘eşittir’ Hollanda 7 yıl süren ekonomik krizi atlattı sonucu ortaya çıkar.

Elektronik posta: syavuz@kpnmail.nl
Twitter: @SYavuzTR
Facebook: www.facebook.com/selamunyavuz

© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.         

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans