Türklerin hakları konusunda soru önergesi sundu

AMSTERDAM (InterAjans) – AP milletvekili Emine Bozkurt, Avrupa’da yaşayan Türklerin sosyal güvenlik haklarıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’na yazılı soru önergesi sundu. Bozkurt yaptığı açıklamada, soru önergesini Avrupa Parlamentosu’ndaki sosyal demokrat grubun sosyal güvenlik ve istihdam konusundaki koordinatörü İspanyol milletvekili Alejandro Cercas ile birlikte sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“6 Aralık tarihinde Bakanlar Konseyi, AB-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin Türk işçiler ve ailelerinin sosyal güvenlikleri ile ilgili 3/80 kararının yerine geçmesini amaçladıkları yeni bir belgeyi kabul etti. Türkiye ile bu konuda yapılacak müzakerelerde AB’nin duruşunu belirleyecek olan bu belge, Türk işçilerin sosyal güvenlik ödemelerini yapan üye devletten Türkiye’ye taşınmaları durumunda tamamlayıcı primsiz ödeneklerin kesilmesini öngörüyor.”

Türkiye ile müzakerelerin yıllar sürebileceğini ve Türk işçilerin hak kaybına uğrama tehlikesi altında olduklarını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti: “Bizim için önemli olan, bazı üye ülkelerin Türkiye ile sosyal güvenlik müzakereleri tamamlanmadan yasalarını değiştirmemeleri ve Türk işçilerinin hak kaybına uğratılmamaları. Komisyona bunu engellemek için ne gibi tedbirler alacaklarını ve Türk işçilerin eşit olmayan durumlarını düzeltmek için ne yapacaklarını sorduk.”

Emine Bozkurt, daha önce AB-Türkiye Ortaklık Konseyi´nin mevcut 3/80 Sayılı Kararı uyarınca yaşlılık, maluliyet, geride kalanlara ödenen ve iş kazalarına ilişkin ödeneklerin kesintiye uğratılamayacağını Avrupa Adalet Divanı’nın C-485/07 sayılı Akdaş Kararı´nda teyit ettiğini hatırlattı. PvdA’lı (İşçi Partisi) AP milletvekili, “Avrupa Adalet Divanı buna gerekçe olarak, örneğin iş kazaları sonucu çalışamaz duruma gelip çalışma iznini kaybettiği için AB´deki oturum hakkını da kaybeden bir Türk vatandaşının Türkiye´ye dönmekten başka bir şansı olamayacağını, Türk işçilere Avrupa´da serbest dolaşım hakkı tanınıncaya kadar ek ödemelerde kesinti yapılamayacağını göstermişti” dedi.

Emine Bozkurt, buna rağmen Avrupa Bakanlar Konseyi´nin kesintiye gitme konusunda ısrar ettiğini ve 6 Aralık’ta aldığı karardan sonra da buna ilişkin önerilerini Türk tarafına sunacağını söyledi. Bozkurt sözlerine şöyle son verdi: “Avrupa Parlamentosu’nun sosyal demokrat grubu olarak işçi hakları konusunda çok hassasız. Özellikle göçmen işçilerin yıllarca çalışıp hak kazandıkları ödeneklerin bir bir kendilerinden alındığını gördüğümüzde buna tepki göstermekte gecikmiyoruz. Sosyal demokrat grup olarak bu konunun peşini bırakmayacağız.”

Avrupa Birliği’nin sosyal güvenlik sistemlerini koordine etme çalışmaları kapsamında bu sene içinde konuyla ilgili olarak çıkan Avrupa Parlamentosu raporlarına verdiği değişiklik önerileri ile Avrupa’daki Türk işçilerini olumsuz etkileyebilecek kararları engelleyen Emine Bozkurt, geçtiğimiz Nisan ayında bu konuda Komisyon’a bir yazılı soru önergesi sunmuş ve 5 Aralık’ta Brüksel’de bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemişti.

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans