Yurtdışındaki boşanma kararlarının Türkiye’de kolay tanınması istendi

KARARLAR TANINSIN FOTO INTERAJANS yeniAMSTERDAM (İnterAjans) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyesi Avukat Ejder Köse, Hollanda ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan Türklerin önemli sorunları arasında yer alan yabancı mahkemeler tarafından verilmiş boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması konusunun kurul toplantısının gündemine alınmasını önerdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’e gönderilen yazıda, yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerlilik kazanması sürecinin vatandaşların mağduriyetine neden olduğu ifade edildi.

Avukat Ejder Köse, “Ülkemizde tanıma ve tenfiz davalarında, bütün şartlar oluşmuşsa dahi taraflara tebligat şartı bulunmaktadır ve taraflardan birinin başka bir ülkede ikamet etmesi durumunda bu tebligat prosedürü aylar hatta yıllar sürebilmektedir. Bu sürecin uzaması davanın neticelenmesini tamamen usuli sebeplerle geciktirmekte, yurtdışında alınan kesin hükümlerin ülkemizde geçerlilik kazanmasını zorlaştırmaktadır. Kaldı ki kanunda sayılı şartlar gerçekleştikten sonra kendisine tebligatın ulaşması beklenen taraf itiraz etse bile bu durum dava sonucunu değiştirmemektedir. Bu uzun süreçten çekinen veya dava için masraf yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız ise bazen tanıma ve tenfiz davalarına hiç başvurmamaktadır” ifadesinde bulundu.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyesi Köse, yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerlilik kazanması sürecinde yaşanan sıkıntıların, yeni eşten doğan çocukların nüfusta eski eşin adına kaydedilmelerine, Türkiye’de yeni bir evliliğin yapılamamasına ve miras sorunlarına yol açtığını belirtti.

Yurtdışında boşanan birinin, bu kararla ilgili tanıma ve tenfiz süreci devam ederken yeni bir evlilik yapabildiğini ifade eden Köse, boşanma kararı Türkiye’de henüz tanınmamış olanların yeni eşlerinden doğan çocuklarının nüfusta eski eşin adına kaydedildiklerine vurgu yaptı. Yurtdışında boşanıp Türkiye’ye dönüş yapmış vatandaşların da boşanma kararı tanınmadan Türkiye’de yeniden evlenemedikleri ifade edildi. Köse, “Boşanma kararının ülkemizde kesin hüküm teşkil etmemesi sebebiyle eski eş, boşandığı eşinin vefatı durumunda nüfus kayıtlarında halen kanuni mirasçı olarak görülmektedir” dedi.

Vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçmek için bu sürecin kısaltılması gerektiğini belirten Avukat Köse, Hollanda’daki uygulamanın bu konuda örnek teşkil edebileceğini kaydetti. Köse, “Farklı ülkelerde alınan kesinleşmiş boşanma kararları, belediyelerce incelenmek suretiyle onaylanarak idari bir işlemle Hollanda iç hukukunda da geçerlilik kazanmaktadır. Böylece boşanma kararlarının geçerliliği talebi çok kısa bir sürede neticelenmekte, insanların mağduriyeti ortadan kaldırılmaktadır. Bu durum mahkemelerdeki gereksiz iş yükünün önüne geçmekte, zaman ve para kaybını engellemektedir. Belediyeler, başvuruda bir eksiklik tespit etmeleri durumunda “ret” kararı vermekte, tanıma, tenfiz talebi ancak bu durumda mahkemeye intikal etmektedir” ifadesinde bulundu.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye’de mirasçılık belgesinin alınması sürecinin de örnek teşkil edebileceğini belirtti. Bu belgelerin artık noterden de alınabildiğini ifade eden Köse, daha sonra şunları kaydetti: “Hollanda iç hukukundaki tanıma prosedürüne veya ülkemizde mirasçılık belgelerinin temin edilmesinde artık noterlerin de yetkili kılınmasına paralel olarak boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi için ülkemizde belediyeler, nüfus idareleri veya noterler görevlendirilebilir. Başvuruda eksiklik bulunması veya tanıma kararının ciddi bir muhakeme sürecini gerektirmesi durumunda yetkili kılınan kurumlar ret kararı vererek olayın yine mahkemelere intikalini sağlayabilir. Böylece gerekli şartları taşıyan boşanma kararları kısa sürede ülkemizde geçerlilik kazanacak, eksiklik bulunan kararlar ise mahkemelerce değerlendirilecek, böylece adaletin hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır.”

 

© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2022 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans
error: Content is protected !!